Grafen förväntas väljas för nya material

Nyligen har nyheten om att industriministeriet och andra avdelningar har intensifierat studien av "tretton fem" ny materiell planering, förväntas introduktionstiden under andra halvåret 2015, grafen valt att planen i grunden har avvecklats. Med den kontinuerliga utvecklingen av grafenindustrin förväntas landet för industripolitiken bli överviktigt, enligt källorna studerar Vetenskaps- och teknologiministeriet och andra avdelningar den högteknologiska industrialiseringsbasen för grafenrelaterat arbete, den första basen förväntas avvecklas i Changzhou, den första En högteknologisk industrialiseringsbas av grafen förväntas godkännas nyligen, det här blir det första "nationella prefixet" för grafenindustrin.

I detta avseende sa analytiker att grafen har utvecklats under senare år, nya material, grafen i materialegenskaperna hos ett antal av världens mest (den starkaste ledningsförmågan, det svåraste materialet, ultrahög styrka, hög värmeledningsförmåga, hög transmittans) , så är grafenmaterial i energilagring, elektroniska komponenter, kompositmaterial och andra fält förväntat att medföra revolutionerande applikationer, och ytterligare förbättra originalprodukten av utmärkt prestanda. Med industrialiseringen av grafen för att stödja överviktspolitiken, förväntas industrins takt också öka hastigheten.