Sjätte elementet uppnår REACH-registrering för grafen och grafenoxid

Sjätte Element har framgångsrikt registrerat grafen och grafenoxid vid ECHA. Sjätte Elementet kan nu leverera upp till 10 t / a till den europeiska marknaden utan några begränsningar. Registrering för reducerad grafenoxid bereds och ansökan kommer att göras slutet av 2018.

Sixth Element är stolt över att stödja sina kunder med alla nödvändiga regleringsdokument för sina produkter.

2018-07-03_General REACH registration statement_The 6th Element.jpg