Den nya metoden kan väcka uppgraderad superledningsförmåga

Ett internationellt team har nyligen publicerat en ny rapport för att "väcka" superledningsgraden av grafen, och om tekniken är mogen kommer den att väsentligt utöka tillämpningsområdet för detta material, ett internationellt team som nyligen publicerades i den brittiska akademiska tidskriften Nature Newsletter. De

Grafen är ett tvådimensionellt material som är skilt från ett grafitmaterial och består av endast ett lager kolatomer. Den har en tunn, hård, ledande, värmeledningsförmåga och andra egenskaper, industrin har stora förhoppningar om en ny generation av material. Forskare har alltid trott att detta material kan ha superledande, men har inte hittat ett sätt att bekräfta.

Forskare vid University of Cambridge, England och andra institutioner i grafen och ett superledande material "praseodymium cerium copper oxide" med experimentet "framgångsrikt" vaknar "grafen" sova "superledning. Experiment visar att emaljen uppvisad superledande är inte från utsidan, "praseodymium ceriumoxid" -rollen är endast som ett hjälpmaterial för att stimulera grafens inneboende superledande förmåga.

Superledningsförmåga hänvisar till fenomenet att en del av materialet försvinner fullständigt under vissa förhållanden, och strömmen flyter i materialet utan förlust, utan energitab och värme. Superledningens fenomen i elektronikindustrin har ett stort antal utsikter, men den relevanta tekniken från den stora praktiska applikationen finns många problem att övervinna.

Graphene som en superledare öppnar mycket fantasi. Enligt forskarna kan "polerad" efter grafen användas för att tillverka superdatorer och så vidare.