Det sjätte elementet har grundat den forskning och utveckling Center

4 juli 2016, företaget har inrättat R & D Center, FoU kommer att fokusera på forskning av nya produkter och tillämpning av grafen produkter, fortsätta forska och studerar för att främja utvecklingen av grafen ekosystem.