Sjätte elementet (Changzhou) Materialteknologi presenterar SE1132 - Den perfekta korrosionsadditiv under europeisk beläggning Visa 2017

SE1132 var speciellt utvecklad för användning i korrosionsskydd för tung korrosionsmiljö. Med användning av SE1132 visade primrarna en dramatisk ökning av korrosionsresistiviteten när de undersöktes vid saltsprutprovning. SE1132 är nu kvalificerad för system enligt 12944: 2007 del 5. Torr tjocklek av primerbeläggning motsvarar zinkrika primersystem (zinkhalt > 80%). SE1132 innehållande primers har framgångsrikt använts i beläggningssystem för ståltorn av vindkraftverk, stålbroar och sjöfraktcontainrar.